home » Robilant » Tradicions » Vendre di Magnin

Vendre di Magnin - Ou carlevà ma na vota

La setmana de carlevar lo venre sera se bala, se donon risòlas e vin brulè; lo sande lhi a lo carlevar des mainaa con juecs, merendon e bals per lhi grands; la diamenja polenta en plaça. Sòrton decò lhi manhins, personatges vestits da manhins, que lo venre con lo morre enmanhinat viravon per las casas a chiama quarqueren da minjar e far esquerç.


GRAFIA o LINGUA

italiano occitan